BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
THAY PIN IPHONE

(click vào sản phẩm để xem chi tiết)

IPHONE
1 Iphone 4/4s
2 Iphone 5
3 Iphone 5C
4 Iphone 5s
5 Iphone 6
6 Iphone 6s
7 Iphone 6+
8 Iphone 6s+
9 Iphone 7
10 Iphone 7+
11 Iphone 8G
12 Iphone 8+
13 Iphone X
IPAD
1 iPad Air 2 (iPad 6)
2 iPad Air 1 (iPad 5)
3 iPad Mini 3
4 iPad Mini 2
5 iPad 4 zin new
6 iPad 3 zin new
7 iPad 2 zin new
8 iPad mini 
9 iPad Pro 9.7″
10 iPad Pro 12.9”
11 iPad Pro 12.9”(2017)
12 iPad Pro 10.5”
13 iPad Gen 5 (2017)
14 iPad Gen 6 (2018)