BẢNG BÁO GIÁ
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI
OPPO
STT TÊN SẢN PHẨM   Phí dịch vụ   Giá Sản Phẩm  Bảo Hành
1 Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1 150,000 250,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 5 100,000 150,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 7 100,000 200,000
4 Thay mặt kính OPPO R7 150,000 250,000
5 Thay mặt kính OPPO R7S / R7 plus 200,000 300,000
6 Thay mặt kính Oppo R7 Lite  / R7KF 150,000 250,000
7 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Piano R813 200,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Clover R815 200,000 300,000
9 Thay mặt kính OPPO R5 200,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng OPPO mirror 3 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng OPPO mirror 5 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1s /  R1k 150,000 250,000
13 Thay mặt kính Oppo F1 plus 200,000 300,000
14 Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1s 150,000 200,000
15 Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1 / F1W 100,000 200,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 9 (A37) 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror R819 150,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find way 150,000 250,000
19 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find Way S 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng Oppo NEO 9S (A39) 150,000 250,000
21 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 5 150,000 250,000
22 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 5 Mini 150,000 250,000
23 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7a 150,000 250,000
25 Thay mặt kính Oppo F3 150,000 250,000
26 Thay mặt kính Oppo F3 plus 150,000 300,000