BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI
SAMSUNG
1 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2015
2 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2016
3 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2017
4 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 Pro
5 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 2015
6 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 2016
7 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 Prime 2017
8 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 (2015)
9 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 (2016)
10 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 Prime (2017)
11 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 Pro (2017)
12 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2015
13 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2016
14 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2017
15 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2015
16 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2016
17 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2017
18 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2015
19 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2016
20 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2017
21 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A8
22 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A9
23 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A9 Pro
24 Thay màn hình Samsung Galaxy S6
25 Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge
26 Thay màn hình Samsung S6 Edge Plus
27 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 zin
28 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge zin
29 Thay màn hình Samsung Galaxy S8 (zin new)
30 Thay màn hình Samsung Galaxy 8 Plus
31 Thay màn hình Samsung Galaxy S9
32 Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus
33 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4
34 Thay màn hình zin new Samsung Galaxy Note 5
35 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8