BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI
OPPO (Full nguyên bộ)
1 ✓ Thay màn hình Oppo F1
2 ✓ Thay màn hình Oppo F1s
3 ✓ Thay màn hình Oppo F1 Plus
4 ✓ Thay màn hình Oppo F3
5 ✓ Thay màn hình Oppo F3 Plus
6 ✓ Thay màn hình Oppo F5
7 ✓ Thay màn hình Oppo F7
8 ✓ Thay màn hình Oppo R7, R7 Lite
9 ✓ Thay màn hình Oppo R7S
10 ✓ Thay màn hình Oppo R7 Plus
11 ✓ Thay màn hình Oppo R1
12 ✓ Thay màn hình Oppo R5
13 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 5
14 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 7
15 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 9
16 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 9s
17 ✓ Thay màn hình Oppo Find 5
18 ✓ Thay màn hình Oppo Find 5 mini
19 ✓ Thay màn hình Oppo Find 7
20 ✓ Thay màn hình Oppo Find 7A
21 ✓ Thay màn hình Oppo Mirror 3
22 ✓ Thay màn hình Oppo Mirror 5