BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI
NOKIA
1 Nokia Lumia 1520 – Thay màn hình full nguyên bộ
2 Nokia Lumia 1320 – Thay màn hình full nguyên bộ
3 Nokia Lumia 1020 – Thay màn hình full nguyên bộ
4 Nokia Lumia 925 – Thay màn hình full nguyên bộ
5 Nokia Lumia 920 – Thay màn hình full nguyên bộ
6 Nokia Lumia 900 – Thay màn hình full nguyên bộ
7 Nokia Lumia 720 – Thay màn hình full nguyên bộ
8 Nokia Lumia 630 – Thay màn hình full nguyên bộ
9 Nokia Lumia 625 – Thay màn hinh full nguyên bộ
10 Nokia Lumia 730 – Thay màn hình cảm ứng full nguyên bộ
11 Nokia Lumia 930 – Thay màn hình full nguyên bộ
12 Nokia Lumia 830 – Thay màn hình full nguyên bộ
13 Nokia Lumia 640 – Thay màn hình nguyên bộ
14 Nokia Lumia 640XL – Thay màn hình nguyên bộ
15 Nokia Lumia 800 – Thay màn hình full nguyên bộ
16 Nokia Lumia 950 – Thay màn hình full nguyên bộ
17 Nokia Lumia 950XL – Thay màn hình full nguyên bộ
18 Nokia Lumia 928 – Thay màn hình full nguyên bộ