BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI

(click vào sản phẩm để xem chi tiết)

IPHONE
1 Iphone 4/4s
2 Iphone 5
3 Iphone 5C
4 Iphone 5s
5 Iphone 6
6 Iphone 6s
7 Iphone 6+
8 Iphone 6s+
9 Iphone 7
10 Iphone 7+
11 Iphone 8G
12 Iphone 8+
13 Iphone X 400,000 6,500,000
IPAD
1 Thay màn hình iPad Air 2 (iPad 6) 300,000 3,000,000
2 Thay màn hình iPad Air 1 (iPad 5)
3 Thay màn hình iPad Mini 3
4 Thay màn hình iPad Mini 2
5 Thay màn hình iPad 4 zin new
6 Thay màn hình iPad 3 zin new
7 Thay màn hình iPad 2 zin new
8 Thay màn hình iPad mini 
9 Thay màn hình iPad Pro 9.7″
10 Thay màn hình iPad Pro 12.9”
11 Thay màn hình iPad Pro 12.9”(2017)
12 Thay màn hình iPad Pro 10.5”
13 Thay màn hình iPad Gen 5 (2017)
14 Thay màn hình iPad Gen 6 (2018)