BẢNG BÁO GIÁ SỮA CHỮA PHẦN CỨNG
STT Tên dịch vụ sửa chữa  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
SAMSUNG
Galaxy Note 4
1 Thay Camera Trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Chuông
4 Thay Loa trong
5 Thay Tai Nghe
6 Thay Áp tai
7 Thay Nút home
8 Thay Dây anten sóng
9 Thay Bẹ cảm ứng bút
10 Thay Bút cảm ứng
11 Thay Dây nguồn nút nguồn, rung
12 Thay Kính camera sau
13 Thay Ổ sim
14 Thay Viền Benzen đen/ trắng
15 Thay Pin
16 Thay Sườn đen / trắng
17 Thay Lưng
18 Thay Bộ vỏ full (viền benzen, lưng)
Galaxy Note 3
1 Thay Pin
2 Thay Khung sườn (luôn chuông)
3 Thay Nắp lưng đen / trắng
4 Thay Bút Cảm ứng đen / trắng
5 Thay Kính camera sau
6 Lỗi không wifi
7 Thay Jack tai nghe
8 Thay Loa trong
9 Thay Chuông
10 Thay Camera trước
11 Camera sau
12 Thay Cáp sạc / mic
13 Thay Áp tai
14 Thay Rung
15 Thay Ổ sim
16 Thay Nút home
Galaxy Note 2
1 Thay Chuông
2 Thay Camera trước
3 Thay Camera sau
4 Thay Cáp sạc
5 Thay Dây nút
6 Thay Loa, dây loa, tai nghe
7 Thay Rung
8 Thay Nút home
9 Thay Ổ sim
10 Thay Pin
11 Thay Khung sườn trắng / đen
12 Thay Nắp lưng
13 Thay Bộ vỏ màu trắng, đen
14 Thay Bút cảm ứng đen / trắng
15 Lỗi không wifi
Galaxy S5
1 Thay Cáp sạc
2 Thay Camera trước
3 Thay Camera sau
4 Thay Chuông
5 Thay Loa trong
6 Thay Tai nghe
7 Thay Rung
8 Thay Mic
9 Thay Nút home
10 Thay Ổ sim
11 Thay Pin
12 Thay Kính camera sau
13 Thay Khung bezel trắng / đen
14 Thay Khung sườn
15 Thay Lưng trắng / đen / vàng / xanh
Galaxy S4
1 Thay Ổ sim
2 Thay Pin
3 Thay Sườn trắng (Không nắp lưng)
4 Thay Lưng màu trắng / đen
5  Lỗi không wifi
6  Thay Anten sóng
7 Thay Camera trước
8 Thay Camera sau
9 Thay Loa + dây loa + dây cảm biến
10 Thay Rung
11 Thay Chuông
12  Thay Đuôi sạc
Galaxy S6
1 Thay Camera sau
2 Thay Kính camera sau
3 Thay Camera trước
4 Thay Nút home
5 Thay Rung
6 Thay Loa
7 Thay Đuôi sạc
8 Thay Khung sườn trắng / đen / gold
9 Thay Nắp lưng trắng / xanh đen / gold
10 Thay Pin
Galaxy S6 Edge
1 Thay Nắp lưng trắng / gold
2 Thay Đuôi sạc, mic
3 Thay Loa
4 Thay Khung sườn, viền benzen
5 Thay Pin
6 Thay Camera
7 Thay Camera trước
8 Thay Kính camera sau
9 Thay Rung
10 Thay Dây phím nguồn
11 Thay Dây volume
12 Thay Dây anten sóng
Galaxy J7 Prime
1 Thay Camera trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Đuôi sạc
4 Thay Pin
5 Thay Khung sườn
6 Thay Lưng
Galaxy J5 Prime
1 Thay Đuôi sạc
2 Thay Phím home
3 Thay Pin
4 Thay Khung sườn
5 Thay Lưng
Galaxy S7
1 Thay Camera trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Kính camera sau
4 Thay Dây sạc.mic
5 Thay Pin
6 Thay Khung
7  Thay Lưng trắng / gold / silver / xanh đen