BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐiỆN THOẠI

(Click vào sản phẩm để xem chi tiết)

SONY
1 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1 150000 250,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z2 150,000 250,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3 150,000 300,000
4 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z4/Z3 plus 200,000 300,000
5 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5/Z5 Dual 200,000 350,000
6 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1 Compact 150,000 200,000
7 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1s 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z2a 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3v 150,000 300,000
10 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3 Compact 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5 Compact 150,000 300,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5 Premium 200,000 400,000
13 Thay mặt kính cảm ứng Sony ZL 150,000 250,000
14 Thay mặt kính cảm ứng Sony ZR 150,000 250,000
15 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA1 200,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA Ultra Dual 300,000 450,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Sony XZ 150,000 300,000
19 Thay mặt kính cảm ứng Sony M4 Aqua 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng Sony M5 200,000 300,000
21 Thay mặt kính cảm ứng Sony C4 200,000 300,000
22 Thay mặt kính cảm ứng Sony C5 Dual 200,000 300,000
23 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng Sony C5 Ultra Dual 200,000 400,000