BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI
SAMSUNG
1 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2015) / A300 150,000 200,000 12th
2 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2016) / A310 150,000 250,000 12th
3 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2017) / A320 200,000 300,000 12th
4 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2015) / A500 150,000 200,000 12th
5 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2016) / A510 200,000 250,000 12th
6 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2017) / A520 250,000 300,000 12th
7 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 (2015) / A700 150,000 250,000 12th
8 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 ( 2016) / A710 200,000 300,000 12th
9 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 ( 2017) / A720 250,000 300,000 12th
10 Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro (2016) 250,000 350,000 12th
11 Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 (2016) 250,000 350,000 12th
12 Thay mặt kính Samsung J2 150,000 200,000 12th
13 Thay mặt kính Samsung J2 Prime 100,000 150,000 12th
14 Thay mặt kính Samsung J3 Pro 150,000 200,000 12th
15 Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 (2015) / J300 150,000 200,000 12th
16 Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime 150,000 250,000 12th
17 Thay mặt kính Samsung J7 Prime 200,000 250,000 12th
18 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 150,000 250,000 12th
19 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 150,000 250,000 12th
20 Thay mặt kính Samsung Note 3 Neo 150,000 250,000 12th
21 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 200,000 250,000 12th
22 Thay mặt kính Samsung Note 5 200,000 350,000 12th
23 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note Edge 200,000 1,000,000 12th
24 Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 150,000 200,000 12th
25 Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini 100,000 200,000 12th
26 Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 150,000 250,000 12th
27 Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 Mini 150,000 200,000 12th
28 Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 200,000 250,000 12th
29 Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 Mini 150,000 250,000 12th
30 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 200,000 300,000 12th
31 Thay mặt kính Samsung S6 Active 200,000 300,000 12th
32 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge 200,000 1,000,000 12th
33 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus 300,000 1,200,000 12th
34 Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 250,000 350,000 12th
35 Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge 300,000 1,100,000 12th
36 Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 300,000 1,200,000 12th
37 Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus 300,000 1,300,000 12th
38 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 500,000 1,100,000 12th
39 Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus 200,000 300,000 12th