BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI
     NOKIA
1 Thay mặt kính cảm ứng Nokia X 100,000 150,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Nokia X2 100,000 150,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Nokia XL 100,000 200,000
4 Thay mặt kính Lumia 540 150,000 200,000
5 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 630 150,000 200,000
6 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 720 150,000 250,000
7 Thay mặt kính Lumia 730 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 800 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 830 150,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 920 150,000 250,000
11 Thay mặt kính Lumia 925 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 820 150,000 250,000
13 Thay mặt kính Lumia 950 150,000 250,000
14 Lumia 950 XL 150,000 250,000
15 Thay mặt kính Lumia 930 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 909 / 1020 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng umia 1320 200,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 1520 200,000 300,000
19 Thay mặt kính Lumia 640 150,000 250,000
20 Thay mặt kính Nokia N9 200,000 350,000