BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI
HTC
1 Thay mặt kính cảm ứng HTC One X 150,000 250,000
2 Thay mặt kính HTC One S 150,000 250,000
3 Thay mặt kính cảm ứng HTC Window Phone 8X 150,000 250,000
4 Thay mặt kính cảm ứng HTC Window Phone 8s 150,000 250,000
5 Thay mặt kính cảm ứng HTC One M7 150,000 250,000
6 Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8 150,000 250,000
7 Thay mặt kính cảm ứng HTC One V / Primo 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly S 150,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng HTC One X+ 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 300 150,000 250,000
13 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 500 150,000 250,000
14 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 510 150,000 250,000
15 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 603 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 610 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 616 150,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 700 150,000 250,000
19 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 816W 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 816G 150,000 250,000
21 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire Eye 150,000 250,000
22 Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max 150,000 250,000
23 Thay mặt kính cảm ứng HTC One E8 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 626 150,000 250,000
25 Thay mặt kính cảm ứng HTC  Desire 826 150,000 250,000