BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI

(Click vào sản phẩm để xem chi tiết)

IPHONE
1 Iphone 4/4S 100,000 100,000 12th
2 Iphone 5/5S/5c 150,000 200,000 12th
3 Iphone 6 150,000 250,000 12th
4 Iphone 6S 150,000 300,000 12th
5 Iphone 6+ 150,000 300,000 12th
6 Iphone 6S+ 150,000 350,000 12th
7 Iphone 7G 200,000 400,000 12th
8 Iphone 7+ 200,000 450,000 12th
9 Iphone 8G 200,000 450,000 12th
10 Iphone 8+ 200,000 500,000 12th
11 Iphone X 400,000 1,100,000 12th
IPAD
1 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 200,000 250,000 12th
2 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 200,000 250,000 12th
3 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 250,000 300,000 12th
4 Ép mặt kính iPad Mini 4 600,000 800,000 12th
5 Ép cảm ứng iPad Mini 4 600,000 800,000 12th
6 Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 200,000 250,000 12th
7 Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 200,000 250,000 12th
8 Thay mặt kính cảm ứng iPad 4 200,000 250,000 12th
9 Thay cảm ứng iPad Air 200,000 600,000 12th
10 Ép mặt kính iPad Air 2 600,000 800,000 12th
11 Ép mặt kính iPad Pro 9.7″ 800,000 1,200,000 12th
12 Ép mặt kính iPad Pro 12.9 12th
13 Ép cảm ứng iPad Pro 12.9 12th
14 Ép mặt kính iPad Pro 12.9″(2017) 12th
15 Ép mặt kính iPad Pro 10.5″ 800,000 1,800,000 12th
16 Thay cảm ứng iPad Gen 5 (2017) 300,000 600,000 12th
17 Thay cảm ứng iPad Gen 6 (2018) 12th