BẢNG BÁO GIÁ
STT TÊN SẢN PHẨM  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI
IPHONE
1 Iphone 4/4S 100,000 100,000 12th
2 Iphone 5/5S/5c 150,000 200,000 12th
3 Iphone 6 150,000 250,000 12th
4 Iphone 6S 150,000 300,000 12th
5 Iphone 6+ 150,000 300,000 12th
6 Iphone 6S+ 150,000 350,000 12th
7 Iphone 7G 200,000 400,000 12th
8 Iphone 7+ 200,000 450,000 12th
9 Iphone 8G 200,000 450,000 12th
10 Iphone 8+ 200,000 500,000 12th
11 Iphone X 400,000 1,100,000 12th
IPAD
1 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 200,000 250,000 12th
2 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 200,000 250,000 12th
3 Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 250,000 300,000 12th
4 Ép mặt kính iPad Mini 4 600,000 800,000 12th
5 Ép cảm ứng iPad Mini 4 600,000 800,000 12th
6 Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 200,000 250,000 12th
7 Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 200,000 250,000 12th
8 Thay mặt kính cảm ứng iPad 4 200,000 250,000 12th
9 Thay cảm ứng iPad Air 200,000 600,000 12th
10 Ép mặt kính iPad Air 2 600,000 800,000 12th
11 Ép mặt kính iPad Pro 9.7″ 800,000 1,200,000 12th
12 Ép mặt kính iPad Pro 12.9 12th
13 Ép cảm ứng iPad Pro 12.9 12th
14 Ép mặt kính iPad Pro 12.9″(2017) 12th
15 Ép mặt kính iPad Pro 10.5″ 800,000 1,800,000 12th
16 Thay cảm ứng iPad Gen 5 (2017) 300,000 600,000 12th
17 Thay cảm ứng iPad Gen 6 (2018) 12th
SAMSUNG
1 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2015) / A300 150,000 200,000 12th
2 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2016) / A310 150,000 250,000 12th
3 Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2017) / A320 200,000 300,000 12th
4 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2015) / A500 150,000 200,000 12th
5 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2016) / A510 200,000 250,000 12th
6 Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2017) / A520 250,000 300,000 12th
7 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 (2015) / A700 150,000 250,000 12th
8 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 ( 2016) / A710 200,000 300,000 12th
9 Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 ( 2017) / A720 250,000 300,000 12th
10 Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro (2016) 250,000 350,000 12th
11 Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 (2016) 250,000 350,000 12th
12 Thay mặt kính Samsung J2 150,000 200,000 12th
13 Thay mặt kính Samsung J2 Prime 100,000 150,000 12th
14 Thay mặt kính Samsung J3 Pro 150,000 200,000 12th
15 Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 (2015) / J300 150,000 200,000 12th
16 Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime 150,000 250,000 12th
17 Thay mặt kính Samsung J7 Prime 200,000 250,000 12th
18 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 150,000 250,000 12th
19 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 150,000 250,000 12th
20 Thay mặt kính Samsung Note 3 Neo 150,000 250,000 12th
21 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 200,000 250,000 12th
22 Thay mặt kính Samsung Note 5 200,000 350,000 12th
23 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note Edge 200,000 1,000,000 12th
24 Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 150,000 200,000 12th
25 Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini 100,000 200,000 12th
26 Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 150,000 250,000 12th
27 Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 Mini 150,000 200,000 12th
28 Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 200,000 250,000 12th
29 Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 Mini 150,000 250,000 12th
30 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 200,000 300,000 12th
31 Thay mặt kính Samsung S6 Active 200,000 300,000 12th
32 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge 200,000 1,000,000 12th
33 Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus 300,000 1,200,000 12th
34 Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 250,000 350,000 12th
35 Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge 300,000 1,100,000 12th
36 Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 300,000 1,200,000 12th
37 Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus 300,000 1,300,000 12th
38 Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 500,000 1,100,000 12th
39 Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus 200,000 300,000 12th
LG
1 Thay mặt kính cảm ứng LG G3 150,000 300,000
2 Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2
3 Thay mặt kính cảm ứng LG G3 mini
4 Thay mặt kính cảm ứng LG GK/F220
5 Thay mặt kính LG G4
6 Thay mặt kính cảm ứng LG L70
7 Thay mặt kính cảm ứng LG D380
8 Thay mặt kính cảm ứng LG E970
9 Thay mặt kính cảm ứng LG G pro lite
10 Thay mặt kính cảm ứng LG LTE2
11 Thay mặt kính cảm ứng LG G3 ISAI / G3 cat6
12 Thay mặt kính cảm ứng LG D802 / D805
13 Thay mặt kính LG Google nexus 5
14 Thay mặt kính LG K10
15 Thay mặt kính cảm ứng LG L22 ISAI
16 Thay mặt kính LG V10
17 Thay mặt kính cảm ứng LG Gx F310
18 Thay mặt kính LG K7
19 Thay mặt kính cảm ứng LG D295
20 Thay mặt kính cảm ứng LG Pro Lite
21 Thay mặt kính cảm ứng LG Optimus G Pro 2
22 Thay mặt kính cảm ứng LG OPTIMUS G
23 Thay mặt kính cảm ứng LG Optimus Vu 2
24 Thay mặt kính cảm ứng LG Optimus G Pro
25 Thay mặt kính cảm ứng LG Optimus F7
26 Thay mặt kính cảm ứng LG VU II F200
27 Thay mặt kính LG G5
28 Thay mặt kính cảm ứng LG Optimus G
29 Thay mặt kính cảm ứng LG Nexus 4
30 Thay mặt kính cảm ứng LG G2
SONY
1 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1 150000 250,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z2 150,000 250,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3 150,000 300,000
4 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z4/Z3 plus 200,000 300,000
5 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5/Z5 Dual 200,000 350,000
6 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1 Compact 150,000 200,000
7 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z1s 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z2a 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3v 150,000 300,000
10 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z3 Compact 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5 Compact 150,000 300,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z5 Premium 200,000 400,000
13 Thay mặt kính cảm ứng Sony ZL 150,000 250,000
14 Thay mặt kính cảm ứng Sony ZR 150,000 250,000
15 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA1 200,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng Sony XA Ultra Dual 300,000 450,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Sony XZ 150,000 300,000
19 Thay mặt kính cảm ứng Sony M4 Aqua 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng Sony M5 200,000 300,000
21 Thay mặt kính cảm ứng Sony C4 200,000 300,000
22 Thay mặt kính cảm ứng Sony C5 Dual 200,000 300,000
23 Thay mặt kính cảm ứng Sony Z 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng Sony C5 Ultra Dual 200,000 400,000
OPPO
1 Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1 150,000 250,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 5 100,000 150,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 7 100,000 200,000
4 Thay mặt kính OPPO R7 150,000 250,000
5 Thay mặt kính OPPO R7S / R7 plus 200,000 300,000
6 Thay mặt kính Oppo R7 Lite  / R7KF 150,000 250,000
7 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Piano R813 200,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Clover R815 200,000 300,000
9 Thay mặt kính OPPO R5 200,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng OPPO mirror 3 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng OPPO mirror 5 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1s /  R1k 150,000 250,000
13 Thay mặt kính Oppo F1 plus 200,000 300,000
14 Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1s 150,000 200,000
15 Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1 / F1W 100,000 200,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 9 (A37) 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror R819 150,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find way 150,000 250,000
19 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find Way S 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng Oppo NEO 9S (A39) 150,000 250,000
21 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 5 150,000 250,000
22 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 5 Mini 150,000 250,000
23 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7a 150,000 250,000
25 Thay mặt kính Oppo F3 150,000 250,000
26 Thay mặt kính Oppo F3 plus 150,000 300,000
HTC
1 Thay mặt kính cảm ứng HTC One X 150,000 250,000
2 Thay mặt kính HTC One S 150,000 250,000
3 Thay mặt kính cảm ứng HTC Window Phone 8X 150,000 250,000
4 Thay mặt kính cảm ứng HTC Window Phone 8s 150,000 250,000
5 Thay mặt kính cảm ứng HTC One M7 150,000 250,000
6 Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8 150,000 250,000
7 Thay mặt kính cảm ứng HTC One V / Primo 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly S 150,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max 150,000 250,000
11 Thay mặt kính cảm ứng HTC One X+ 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 300 150,000 250,000
13 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 500 150,000 250,000
14 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 510 150,000 250,000
15 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 603 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 610 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 616 150,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 700 150,000 250,000
19 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 816W 150,000 250,000
20 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 816G 150,000 250,000
21 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire Eye 150,000 250,000
22 Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max 150,000 250,000
23 Thay mặt kính cảm ứng HTC One E8 150,000 250,000
24 Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 626 150,000 250,000
25 Thay mặt kính cảm ứng HTC  Desire 826 150,000 250,000
     NOKIA
1 Thay mặt kính cảm ứng Nokia X 100,000 150,000
2 Thay mặt kính cảm ứng Nokia X2 100,000 150,000
3 Thay mặt kính cảm ứng Nokia XL 100,000 200,000
4 Thay mặt kính Lumia 540 150,000 200,000
5 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 630 150,000 200,000
6 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 720 150,000 250,000
7 Thay mặt kính Lumia 730 150,000 250,000
8 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 800 150,000 250,000
9 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 830 150,000 250,000
10 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 920 150,000 250,000
11 Thay mặt kính Lumia 925 150,000 250,000
12 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 820 150,000 250,000
13 Thay mặt kính Lumia 950 150,000 250,000
14 Lumia 950 XL 150,000 250,000
15 Thay mặt kính Lumia 930 150,000 250,000
16 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 909 / 1020 150,000 250,000
17 Thay mặt kính cảm ứng umia 1320 200,000 250,000
18 Thay mặt kính cảm ứng Lumia 1520 200,000 300,000
19 Thay mặt kính Lumia 640 150,000 250,000
20 Thay mặt kính Nokia N9 200,000 350,000
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI
IPHONE
1 Iphone 4/4s
2 Iphone 5
3 Iphone 5C
4 Iphone 5s
5 Iphone 6G
6 Iphone 6s
7 Iphone 6+
8 Iphone 6s+
9 Iphone 7G
10 Iphone 7+
11 Iphone 8G
12 Iphone 8+
13 Iphone X 400,000 6,500,000
IPAD
1 Thay màn hình iPad Air 2 (iPad 6) 300,000 3,000,000
2 Thay màn hình iPad Air 1 (iPad 5)
3 Thay màn hình iPad Mini 3
4 Thay màn hình iPad Mini 2
5 Thay màn hình iPad 4 zin new
6 Thay màn hình iPad 3 zin new
7 Thay màn hình iPad 2 zin new
8 Thay màn hình iPad mini 4
9 Thay màn hình iPad Pro 9.7″
10 Thay màn hình iPad Pro 12.9”
11 Thay màn hình iPad Pro 12.9”(2017)
12 Thay màn hình iPad Pro 10.5”
13 Thay màn hình iPad Gen 5 (2017)
14 Thay màn hình iPad Gen 6 (2018)
SAMSUNG
1 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2015
2 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2016
3 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 2017
4 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J3 Pro
5 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 2015
6 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 2016
7 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J5 Prime 2017
8 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 (2015)
9 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 (2016)
10 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 Prime (2017)
11 Thay màn hình zin Samsung Galaxy J7 Pro (2017)
12 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2015
13 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2016
14 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A3 2017
15 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2015
16 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2016
17 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A5 2017
18 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2015
19 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2016
20 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A7 2017
21 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A8
22 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A9
23 Thay màn hình zin Samsung Galaxy A9 Pro
24 Thay màn hình Samsung Galaxy S6
25 Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge
26 Thay màn hình Samsung S6 Edge Plus
27 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 zin
28 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge zin
29 Thay màn hình Samsung Galaxy S8 (zin new)
30 Thay màn hình Samsung Galaxy 8 Plus
31 Thay màn hình Samsung Galaxy S9
32 Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus
33 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4
34 Thay màn hình zin new Samsung Galaxy Note 5
35 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8
LG
1 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G3
2 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G2
3 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G
4 Thay màn hình LG Optimus G Pro Lite
5 Thay màn hình LG Optimus Black / Optimus Bright
6 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G2 Pro
7 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G E975
8 Thay màn hình LG – F240 / E980 / E985 / E988
9 Thay màn hình full nguyên bộ LG – D800 / Optimus G2
10 Thay màn hình LG Optimus GX
11 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G Pro 2
12 Thay màn hình full nguyên bộ LG Isai L22
13 Thay màn hình full nguyên bộ LG G2 Mini Dual
14 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus GK
15 Thay màn hình full nguyên bộ LG G Flex
16 Thay màn hình full nguyên bộ LG G Flex 2
17 Thay màn hình full nguyên bộ LG G3 isai
18 Thay màn hình full nguyên bộ LG G Stylo T-Mobile / LG G4 Stylus 1
19 Thay màn hình full nguyên bộ LG G4 Stylus 2
20 Thay màn hình full nguyên bộ LG_ V10
21 Thay màn hình full nguyên bộ LG G4
22 Thay màn hình full nguyên bộ LG Optimus G3 mini
23 Thay màn hình full nguyên bộ LG G5
24 Thay màn hình full nguyên bộ LG G5 SE
25 Thay màn hình full nguyên bộ LG Nexus 6
26 Thay màn hình full nguyên bộ LG G3 Beat
27 Thay màn hình full nguyên bộ LG K10
OPPO (Full nguyên bộ)
1 ✓ Thay màn hình Oppo F1
2 ✓ Thay màn hình Oppo F1s
3 ✓ Thay màn hình Oppo F1 Plus
4 ✓ Thay màn hình Oppo F3
5 ✓ Thay màn hình Oppo F3 Plus
6 ✓ Thay màn hình Oppo F5
7 ✓ Thay màn hình Oppo F7
8 ✓ Thay màn hình Oppo R7, R7 Lite
9 ✓ Thay màn hình Oppo R7S
10 ✓ Thay màn hình Oppo R7 Plus
11 ✓ Thay màn hình Oppo R1
12 ✓ Thay màn hình Oppo R5
13 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 5
14 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 7
15 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 9
16 ✓ Thay màn hình Oppo Neo 9s
17 ✓ Thay màn hình Oppo Find 5
18 ✓ Thay màn hình Oppo Find 5 mini
19 ✓ Thay màn hình Oppo Find 7
20 ✓ Thay màn hình Oppo Find 7A
21 ✓ Thay màn hình Oppo Mirror 3
22 ✓ Thay màn hình Oppo Mirror 5
SONY
1 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z1
2 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z2
3 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z3
4 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z4/Z3 plus
5 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z5/Z5 Dual
6 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z1 Compact
7 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z1s
8 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z2a
9 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z3v
10 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z3 Compact
11 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z5 Compact
12 Thay màn hình nguyên bộ Sony Z5 Premium
13 Thay màn hình nguyên bộ Sony ZL
14 Thay màn hình nguyên bộ Sony ZR
15 Thay màn hình nguyên bộ Sony XA
16 Thay màn hình nguyên bộ Sony XA1
17 Thay màn hình nguyên bộ Sony XA Ultra Dual
18 Thay màn hình nguyên bộ Sony XZ
19 Thay màn hình nguyên bộ Sony M4 Aqua
20 Thay màn hình nguyên bộ Sony M5
21 Thay màn hình nguyên bộ Sony C4
22 Thay màn hình nguyên bộ Sony C5 Dual
23 Thay màn hình nguyên bộ Sony C5 Ultra Dual
24 Thay màn hình nguyên bộ Sony T2
NOKIA
1 Nokia Lumia 1520 – Thay màn hình full nguyên bộ
2 Nokia Lumia 1320 – Thay màn hình full nguyên bộ
3 Nokia Lumia 1020 – Thay màn hình full nguyên bộ
4 Nokia Lumia 925 – Thay màn hình full nguyên bộ
5 Nokia Lumia 920 – Thay màn hình full nguyên bộ
6 Nokia Lumia 900 – Thay màn hình full nguyên bộ
7 Nokia Lumia 720 – Thay màn hình full nguyên bộ
8 Nokia Lumia 630 – Thay màn hình full nguyên bộ
9 Nokia Lumia 625 – Thay màn hinh full nguyên bộ
10 Nokia Lumia 730 – Thay màn hình cảm ứng full nguyên bộ
11 Nokia Lumia 930 – Thay màn hình full nguyên bộ
12 Nokia Lumia 830 – Thay màn hình full nguyên bộ
13 Nokia Lumia 640 – Thay màn hình nguyên bộ
14 Nokia Lumia 640XL – Thay màn hình nguyên bộ
15 Nokia Lumia 800 – Thay màn hình full nguyên bộ
16 Nokia Lumia 950 – Thay màn hình full nguyên bộ
17 Nokia Lumia 950XL – Thay màn hình full nguyên bộ
18 Nokia Lumia 928 – Thay màn hình full nguyên bộ

 

BẢNG BÁO GIÁ SỮA CHỮA PHẦN CỨNG
STT Tên dịch vụ sửa chữa  Phí dịch vụ  Giá Sản Phẩm Bảo Hành
IPHONE
IPHONE 5
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 5s
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 6
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 6s
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 6+
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 6s+
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 7G
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 7+
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 8G
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE 8+
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPHONE X
1 Lỗi đèn flash
2 Lỗi hao nguồn
3 Lỗi cảm ứng
4 Lỗi ổ cứng
5 Lỗi mất địa chỉ wifi
6 Lỗi mất sống hoặc sống yếu
7 Lỗi treo táo
8 Lỗi sạc không vào pin – Báo pin ảo
9 Lỗi mất hiển thị
10 Lỗi mất âm thanh – nghe gọi – ghi âm (audio)
11 Lỗi mất imei – vi trình modem
12 Lỗi không nhận sim
IPAD
Ipad 2
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad 3
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad 4
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Air
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Air 2
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Mini
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Mini 2
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Mini 3
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Mini 4
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
Ipad Pro
1 Sửa Wifi iPad bị hỏng biểu tượng on off wifi bị mờ đi, bắt wifi chập chờn
2 Sửa iPad mất sóng 3G, vào 3G không được, nóng máy
3 Sửa iPad mất tiếng, âm thanh loa bị rè
4 Sửa lỗi cảm ứng không nhậy, vỡ màn hình…
5 Sửa chữa cài đặt lại phần mềm
6 Sửa lỗi iPad ấn nút Home không về được màn hình chính
7 Sửa iPad màn hình đen thui
8 Sửa iPad cắm cáp lên táo rồi tắt
9 Sửa iPad Không nhận sạc
10 Sửa iPad mất cảm ứng, cảm ứng nhảy loạn
11 Sửa iPad mất nguồn ( hư IC nguồn )
12 Sửa iPad khi Restore báo lỗi 9, 28, 40
13 Sửa iPad treo cáp, treo táo không nhận itunes
14 Sửa iPad trắng màn hình, không hiển thị màn hình
SAMSUNG
Galaxy Note 4
1 Thay Camera Trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Chuông
4 Thay Loa trong
5 Thay Tai Nghe
6 Thay Áp tai
7 Thay Nút home
8 Thay Dây anten sóng
9 Thay Bẹ cảm ứng bút
10 Thay Bút cảm ứng
11 Thay Dây nguồn nút nguồn, rung
12 Thay Kính camera sau
13 Thay Ổ sim
14 Thay Viền Benzen đen/ trắng
15 Thay Pin
16 Thay Sườn đen / trắng
17 Thay Lưng
18 Thay Bộ vỏ full (viền benzen, lưng)
Galaxy Note 3
1 Thay Pin
2 Thay Khung sườn (luôn chuông)
3 Thay Nắp lưng đen / trắng
4 Thay Bút Cảm ứng đen / trắng
5 Thay Kính camera sau
6 Lỗi không wifi
7 Thay Jack tai nghe
8 Thay Loa trong
9 Thay Chuông
10 Thay Camera trước
11 Camera sau
12 Thay Cáp sạc / mic
13 Thay Áp tai
14 Thay Rung
15 Thay Ổ sim
16 Thay Nút home
Galaxy Note 2
1 Thay Chuông
2 Thay Camera trước
3 Thay Camera sau
4 Thay Cáp sạc
5 Thay Dây nút
6 Thay Loa, dây loa, tai nghe
7 Thay Rung
8 Thay Nút home
9 Thay Ổ sim
10 Thay Pin
11 Thay Khung sườn trắng / đen
12 Thay Nắp lưng
13 Thay Bộ vỏ màu trắng, đen
14 Thay Bút cảm ứng đen / trắng
15 Lỗi không wifi
Galaxy S5
1 Thay Cáp sạc
2 Thay Camera trước
3 Thay Camera sau
4 Thay Chuông
5 Thay Loa trong
6 Thay Tai nghe
7 Thay Rung
8 Thay Mic
9 Thay Nút home
10 Thay Ổ sim
11 Thay Pin
12 Thay Kính camera sau
13 Thay Khung bezel trắng / đen
14 Thay Khung sườn
15 Thay Lưng trắng / đen / vàng / xanh
Galaxy S4
1 Thay Ổ sim
2 Thay Pin
3 Thay Sườn trắng (Không nắp lưng)
4 Thay Lưng màu trắng / đen
5  Lỗi không wifi
6  Thay Anten sóng
7 Thay Camera trước
8 Thay Camera sau
9 Thay Loa + dây loa + dây cảm biến
10 Thay Rung
11 Thay Chuông
12  Thay Đuôi sạc
Galaxy S6
1 Thay Camera sau
2 Thay Kính camera sau
3 Thay Camera trước
4 Thay Nút home
5 Thay Rung
6 Thay Loa
7 Thay Đuôi sạc
8 Thay Khung sườn trắng / đen / gold
9 Thay Nắp lưng trắng / xanh đen / gold
10 Thay Pin
Galaxy S6 Edge
1 Thay Nắp lưng trắng / gold
2 Thay Đuôi sạc, mic
3 Thay Loa
4 Thay Khung sườn, viền benzen
5 Thay Pin
6 Thay Camera
7 Thay Camera trước
8 Thay Kính camera sau
9 Thay Rung
10 Thay Dây phím nguồn
11 Thay Dây volume
12 Thay Dây anten sóng
Galaxy J7 Prime
1 Thay Camera trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Đuôi sạc
4 Thay Pin
5 Thay Khung sườn
6 Thay Lưng
Galaxy J5 Prime
1 Thay Đuôi sạc
2 Thay Phím home
3 Thay Pin
4 Thay Khung sườn
5 Thay Lưng
Galaxy S7
1 Thay Camera trước
2 Thay Camera sau
3 Thay Kính camera sau
4 Thay Dây sạc.mic
5 Thay Pin
6 Thay Khung
7  Thay Lưng trắng / gold / silver / xanh đen

 

BẢNG BÁO GIÁ THAY PIN VÀ VÕ IPHONE & IPAD
STT Tên dịch vụ sửa chữa  Phí dịch vụ   Giá Sản Phẩm  Bảo Hành
PIN IPHONE ( Supictec chính hãng )
1 Iphone 4/4S 200,000
2 Iphone 5/5S/5c 250,000
3 Iphone 6 350,000
4 Iphone 6S 390,000
5 Iphone 6+ 390,000
6 Iphone 6S+ 450,000
7 Iphone 7G 500,000
8 Iphone 7+ 650,000
9 Iphone 8G 750,000
10 Iphone 8+ 850,000
11 Iphone X 1,200,000
IPAD (Chính hãng Apple)
1 IPAD 2 500,000
2 IPAD 3 500,000
3 IPAD 4 550,000
4 IPAD Air 650,000
5 IPAD Air 2 900,000
6 IPAD mini 550,000
7 IPAD mini 2 550,000
8 IPAD mini 3 600,000
9 IPAD mini 4 700,000
10 IPAD Pro
Thay võ iphone (zin máy)
1 Iphone 4/4S
2 Iphone 5/5S/5c       100,000 300,000
3 Iphone 6      150,000 500,000
4 Iphone 6S      150,000 550,000
5 Iphone 6+      200,000 600,000
6 Iphone 6S+      200,000 700,000
7 Iphone 7G      200,000 800,000
8 Iphone 7+      300,000 850,000
9 Iphone 8G      300,000 900,000
10 Iphone 8+      400,000 1,000,000
11 Iphone X
Thay võ ipad new
1 IPAD 2
2 IPAD 3
3 IPAD 4
4 IPAD Air
5 IPAD Air 2
6 IPAD mini
7 IPAD mini 2
8 IPAD mini 3
9 IPAD mini 4
10 IPAD Pro
Restore & fix lỗi phần mềm iphone & ipad
1 Iphone 4/4S
2 Iphone 5/5S/5c
3 Iphone 6
4 Iphone 6S
5 Iphone 6+
6 Iphone 6S+
7 Iphone 7G
8 Iphone 7+
9 Iphone 8G
10 Iphone 8+
11 Iphone X
1 IPAD 2
2 IPAD 3
3 IPAD 4
4 IPAD Air
5 IPAD Air 2
6 IPAD mini
7 IPAD mini 2
8 IPAD mini 3
9 IPAD mini 4
10 IPAD Pro